VW Passat B8 – activation of rear DRL lights – vključitev zadnjih luči v funkciji dnevnih luči

VW Passat B8 has only front DRL lights. If the vehicle is not equipped with light sensor, driver must manually turn on dipped lights in case of driving through tunnel, etc. But drivers usually forget this and they are driving without rear lights turned on and that is quite dangerous. We can activate rear parking lights to be turned on also with lights switch on position 0, thus preventing dangerous situations to happen.

VW Passat B8 ima dnevne luči zgolj spredaj in v primeru, da vozilo nima senzorja za svetlobo, mora voznik ročno vključiti zasenčene žaromete, ko se pelje skozi tunel, itd. To pa vozniki velikokrat pozabijo in se tako vozijo z neosvetljenim zadnjim delom, kar predstavlja precejšnjo nepotrebno nevarnost. Pri VW Passat-u lahko vključimo zadnje parkirne žaromete v funkcij dnevnih žarometov (zadnji parkirni žarometi so tako vključeni tudi na poziciji 0 stikala za žaromete) in tako bistveno zmanjšamo možnost za nevarne dogodke, tudi če voznik pozabi vključiti zasenčene žaromete.

©MtlCarGarage