Teglsten på taget

Den oprindelige teknik med blanding af ler og håndstøbning af tagsten i forme før brænding til tegl kendes stadig, men er for længst afløst af moderne teglværker og industriel produktion i vores del af verden.