Støt Børnene i Deres Digitale Leg

Det er alment kendt, at det er både sundt og godt for børn, at lege og have det sjovt. Det er en helt almindelig og essentielt del af en god barndom, at kunne slippe fantasien fri, og prøve kræfter med alle mulige forskellige scenarier, på tryg og sikker vis. En af vores vigtigste opgaver som forældre er derfor at skabe de rette rammer for børnene til, at de frit kan udtrykke sig og lege for sig selv, eller med hinanden.

Det er da også noget de fleste forældre aktivt arbejder på at gøre. Det er dog ikke alle der er opmærksomme på, at ”leg” ikke er et fast defineret begreb. Den måde børn leger på er i høj grad afhængig af den verden, som de forsøger at tilpasse sig igennem legen. Leg er en form for simulation, som børnene gennemlever på deres egne vilkår, så de kan prøve kræfter med voksen-livet – men selvfølgeligt uden de store konsekvenser, som vi voksne risikerer, hvis tingene går galt. Det er også et sted de kan prøve kræfter med det, at praktisere og udfordre moralske idéer, og styrke kontrasten mellem det gode og det onde. Leg er altså ikke bare for sjov – det har en praktisk funktion i barnets opvækst. Det betyder også, at de lege der har den største positive effekt for børn i dag, ikke nødvendigvis ser ud som de lege, du selv legede som børn. Verden er markant anderledes i dag, end da du selv var barn, og det vil helt naturligt afspejle sig i den måde, som børnene leger på.

Det betyder at vi som forældre er nødt til at være åbne overfor disse nye tilgange til leg, også selvom vi ikke nødvendigvis forstår dem fuldt ud. En stor del af børns leg i dag foregår via elektronik: legen er blevet digital. Det kan godt virke skræmmende og fremmed for mange forældre, men det er en fejl helt at lukke ned for adgangen til den slags leg og spil, bare fordi man ikke umiddelbart selv identificerer det som leg. Det er selvfølgeligt også sundt for børnene at komme udenfor og få noget frisk luft, og engagere sig i noget fysisk aktivitet. Begge dele dækker nogle behov. Husk på at vi lever i en digital tidsalder: det er utroligt brugbart for børnene at stifte bekendtskab med teknologi i en tidlig alder, da det med al sandsynlighed vil være en del af deres voksne arbejdsliv senere hen.

Vi bør altså som forældre også støtte vores børn i deres digitale leg. Det kan gøres ved at være åben overfor denne form for leg, ved køb af gaming udstyr, og ved måske selv at prøve kræfter med et videospil eller to. Lad børnene vide, at du støtter dem i deres leg, og arbejder på at give dem de rette rammer til at kunne udtrykke sig og prøve tingene af.

Tidligere artikelHvilken træmaling skal du bruge ude og inde?
Næste artikelHar du styr på reglerne for el løbehjul?