Overtakelsesdato boligkjøp – Hvem bestemmer? | Krogsveen

Hvem bestemmer overtakelsesdatoen ved boligkjøp?

Kjøper og selger blir enige om når overtakelsen skal skje. Kjøper legger ved overtakelsesdato i budrunden, og budaksepten er bindende.

Både kjøpe og selger vil ofte i en periode bli sittende med to boliger. Da er det greit å ha en god rådgiver. Det er noe Krogsveen bistår med. Det er snakk om et pengespørsmål for mellomfinansiering og et komfortspørsmål i forhold til hvor lang tid man ønsker å bruke på overtakelsen.

Få svar på flere spørsmål om kjøp og salg av bolig her: