Overdragelse – Undgå tvister vedrørende rengøring

Rasmus følger op på sidste blog-indlæg om depositum og forudbetalt leje ved boligudlejning. Det handler om, hvordan du overdrager et lejemål på bedste vis.

Han kommer med et godt tip til, hvordan du som udlejer undgår misforståelser vedrørende standen af rengøringen ved overdragelsen af et lejemål. Det er et simpelt råd, der kan gøre en stor forskel på, hvordan du kommer fra start med udlejningen af din bolig.
Vi har desværre flere gange hørt om udlejere og lejere, der kommer skævt fra start fordi, at formuleringen i lejekontrakten – totalt rengjort – forstås forskelligt.

Se med i blog-indlægget og hør om en af de mere enkle tiltag, der kan gøre en stor forskel.

Det er vigtigt at starte en boligudlejning på god fod. Om der er tale om udleje af lejlighed eller villa, så vil der altid være en risiko for, at der kan opstå misforståelser. Det kan eksempelvis være vedrørende standen af rengøring ved overdragelse til lejer, lejers istandsættelse eller pligter i forhold til vedligeholdelse af udendørsareal. Det er derfor vigtigt at diskutere eventuelle tvivlsspørgsmål og indføre en aftale om dem i lejekontrakten, allerede inden boligen udlejes.

En juridisk korrekt lejekontrakt, der tager hånd om eventuelle tvivlsspørgsmål, samt en god dialog gennem hele forløbet er måden hvorpå, grundlaget for konflikter fjernes på bedste vis. Ønsker du hjælp til udarbejdelsen af en lejekontrakt, anbefaler vi at kigge nærmere på servicen, vi tilbyder på

Du kan også læse om flere gode tips til udlejning af boliger på

Depositum og forudbetalt leje er to forskellige ting, der tjener to helt forskellige formål i forhold til udlejningen af boliger. Desværre er der rigtig mange, der blander de to depositum og forudbetalt leje, hvilket fører til misforståelser og konflikter mellem udlejer og lejer.
Du kan se sidste blog-indlæg, hvor Rasmus forklarer om depositum og forudbetalt leje: