Indblik i et familiekursus

Få et indblik i hvilken forskel et familiekursus kan gøre for familier med forskellige udfordringer. De boligsociale familiekurser styrker forældrene i at tage større ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og holde dem ude af kriminalitet.

Kurserne kører med forskellige fokus rundt omkring i landet og Center for Boligsocial Udvikling har samlet resultaterne og erfaringerne i de to rapporter: “Fokus på sårbare familier i udsatte boligområder” og “Boligsociale familiekurser”.