Hvordan fungerer mellomfinansiering? | Krogsveen

Hva er mellomfinansiering?

Mellomfinansiering er et kortsiktig lån som gjør det mulig å kjøpe ny bolig før du har solgt den gamle. Du vil da sitte med to lån en periode, men mellomfinansieringen er som regel avdragsfri og nedbetales i sin helhet etter salg.

For å få minst mulig kostnader forbundet med mellomfinansiering vil det være lurt å være tidlig ute med forberedelsene til salg av din gamle bolig. Vi vil derfor anbefale å inngå en avtale med en god megler så tidlig som mulig i prosessen.

Du finner flere boligtips her