Gir høyeste bud rett til å kjøpe boligen? | Krogsveen

Må selger akseptere det høyeste budet?

Nei. I et boligsalg er selger suveren, og kan i praksis velge det budet vedkommende selv ønsker. Som megler vil imidlertid vi alltid anbefale å gå for det høyeste budet.

Selger kan likevel ønske å selge til et lavere bud når det for eksempel er snakk om finansieringsmessige forhold eller eventuelt overtakelsestidspunkt.

Få svar på flere spørsmål: