Fødestuens indretning – arbejdsmiljø for kvinde og jordemoder

En fødestue kan indrettes med henblik på at nedtone de hospitaliserede elementer. Det kan gøre kvinden mere tryg, og dermed fremme den naturlige fødsel og den gode fødselsoplevelse.

Kapitlet om Vandfødsel findes som som app i App Store:

– og som e-læring på