Almene boliger er for alle

Hvad er almene boliger? Få en forklaring af Jean Thierry fra fsb’s organisationsbestyrelse.