Ranvitas entré – før og efter Feng Shui

Jeg fortæller om mit første møde med Feng Shui og inviterer dig med på et Bagua kursus over de næste 9 måneder. Vi mødes online en gang om måneden og afdækker et Baguaområde hver gang. Læs mere her: