Opstilling tagkonstruktion

KB Fritidshus,- opstillingsvideo med fokus på tagkonstruktionens opbygning.