IT boligtips

Dette er bare et projekt, som vi har lavet i IT på HG/merkantil 2 år.