9242 Første spadestik til nyt plejecenter i Roskilde

Første spadestik til nyt plejecenter ved Hyrdehøj i Roskilde
På en frostklar dag blev der taget første spadestik til et nyt plejecenter ved Hyrdehøj i Roskilde. Om to år vil de nye boliger være klar til beboerne.

Plejecenteret ved Hyrdehøj vil rumme:
• 64 plejeboliger, 30 boliger til rehabilitering og 10 boliger til udviklingshæmmede borgere

• Der bliver også dagcenter og træningslokaler
• Der bliver demensvenlige haver
• Plejecenteret kommer til at koste 200 millioner kroner og kommer til at fylde 10.000 kvadratmeter
• Byggeriet tager udgangspunkt i Statens Byggeforskningsin-stituts resultater om indretning af plejeboliger for borgere med demens
• Plejecenteret ved Hyrdehøj er tegnet af arkitektfirmaet Cubo Arkitekter i samarbejde med Force4 Architects, Balslev Rådgivende Ingeniører og Henrik Jørgensen Landskab